Opleidingscommissie

//Opleidingscommissie

Opleidingscommissie

De Opleidingscommissie van de NVAMM bestaat uit 10 AIOS Medische Microbiologie, afkomstig uit alle negen opleidingscentra. Het doel van de commissie is de kwaliteit van de opleiding Medische Microbiologie te verbeteren. Dit doet de commissie door de verschillen in de opleiding tussen de diverse opleidingscentra te inventariseren en waar nodig, knelpunten aan te kaarten bij het bestuur van de NVAMM. Ook geeft de Opleidingscommissie waar nodig advies aan het NVAMM Bestuur.

Sinds 2011 organiseert de commissie het plenaire onderwijs voor AIOS na afloop van de jaarlijkse kennistoets. (Artikel kennistoets MMB) De commissie komt minimaal 2x per jaar bij elkaar en daarnaast worden punten via email overlegd. Agendapunten zijn opleidingsgerelateerde zaken zoals de kwaliteit van het onderwijs in de diverse centra, vergoedingen van cursussen per centrum, kwaliteit, kosten en relevantie van de verplichte cursussen, aan te raden niet verplichte cursussen, aantal diensten dat gedaan moet worden, KPB’s, kwaliteit van de jaarlijkse kennistoets en tijd voor inbrengen van commentaren op de toets. De notulen van de vergaderingen zijn opvraagbaar bij de leden van de Opleidingscommissie. Ook kunnen agendapunten worden aangedragen bij de leden van de commissie, die momenteel bestaat uit:

Wouter van den Bijllaardt St. Elisabeth Ziekenhuis
Bibi Slingerland ErasmusMC
Karin von Eije AMC
Vishal Hira MUMC
Nicolien Hanemaaijer UMCN
Aletta Tholen VUMC
Xuewei Zhou UMCG
Anne Reuwer St. Elisabeth Ziekenhuis
Anne Russcher  LUMC
Lieke Reubsaet UMC Utrecht