Opleidingscommissie

Van ieder opleidingscentrum neemt er één aios deel aan de opleidingscommissie. Het voornaamste doel van deze commissie is het signaleren en inventariseren van problemen in het veld en deze rapporteren via het NVAMM-bestuur naar het Concilium. Hiertoe worden er systematisch evaluatiedocumenten aangemaakt die worden ingevuld per opleidingscentrum (indien nodig na overleg met aiosgroep in de betreffende opleidingsgroep). Voorbeelden van onze evaluaties zijn het in kaart brengen van het onderwijs en de diensten (frequentie, zwaarte) in de verschillende opleidingscentra en het per centrum nagaan of en hoe de verkorting van de opleiding gerealiseerd wordt. Tevens zorgt de opleidingscommissie voor sprekers t.b.v. het onderwijs na de jaarlijkse voortgangstoets in Papendal.

De notulen van de vergaderingen zijn opvraagbaar bij de leden van de Opleidingscommissie. Ook kunnen agendapunten worden aangedragen bij de leden van de commissie.

Heb je vragen over verschillen tussen de opleidingscentra of andere opleidings-gerelateerde vragen, neem contact op met de AIOS zittend in de Opleidingscie in je eigen centrum.

2014 2015 2016
Amsterdam AMC Karin von Eije Karin von Eije Maryse Wiewel
Amsterdam VUMC Aletta Tholen Aletta Tholen

Elske Sieswerda

Elske Sieswerda
Groningen UMCG Xuewei Zhou Xuewei Zhou Lisa Mallinckrodt
Leiden
LUMC
Anne Russcher
Marjolein Knoester
Anne Russcher Kiki Chung
Maastricht MUMC Vishal Hira Vishal Hira Suzanne Schouten
Nijmegen Radboud Nicolien Hanemaaijer Nicolien Hanemaaijer Nicolien Hanemaaijer
Rotterdam Erasmus Bibi Slingerland Bibi Slingerland Myrte Tielemans
Tilburg Elisabeth Brigitte van Cleef Anne Reuwer Anne Reuwer
Utrecht UMCU Arjen Stam Lieke Reubsaet Maaike van Mourik