Commissies

/Commissies

Websitecommissie

De websitecommissie ontwikkelt en onderhoudt voor de leden van de NVAMM deze website. Jan Sinnige (UMC Utrecht) Marre van den Brand (VUMC)  

Wetenschapscommissie

De Wetenschapscommissie bestaat uit 4 tot 6 arts-assistenten medische microbiologie en is ondergebracht in een aparte stichting: de stichting Onderwijs arts-assistenten Medische Microbiologie (OAMM). De commissie organiseert ieder jaar de "Wetenschapsdag" dat primair bedoeld is als aanvulling op de opleiding tot arts-microbioloog, maar overige belangstellenden zijn ook welkom. Gemiddeld wordt het symposium bezocht door 90 tot [...]

Opleidingscommissie

Opleidingscommissie Van ieder opleidingscentrum neemt er één aios deel aan de opleidingscommissie. Het voornaamste doel van deze commissie is het signaleren en inventariseren van problemen in het veld en deze rapporteren via het NVAMM-bestuur naar het Concilium. Hiertoe worden er systematisch evaluatiedocumenten aangemaakt die worden ingevuld per opleidingscentrum (indien nodig na overleg met aiosgroep [...]