Welkom op de site van de NVAMM, de Nederlandse vereniging voor AIOS (arts in opleiding tot specialist) medische microbiologie. Op deze website is informatie te vinden voor zowel AIOS als belangstellenden voor de opleiding tot arts-microbioloog.

Wat doet de NVAMM?

Via diverse commissies (opleidingscommissie, wetenschapscommissie, toetsingscommissie) en vertegenwoordigingen in overlegorganen (NVMM, LVAG, het Concilium Microbiologicum, de Landelijke Begeleidingscommissie Toetsing Medische Microbiologie van de NVMM, moderniseringscommissie) probeert de NVAMM de opleiding tot arts-microbioloog positief te beinvloeden en de belangen van de AIOS Medische Microbiologie te behartigen.

Historie

De NVAMM is opgericht door C.P. Timmerman, H. Schreuder en A.M.W. van Elsacker-Niele. De statuten van de vereniging zijn vastgesteld op 12 oktober 1989. Het doel van de NVAMM was (en is) het behartigen van de belangen van AIOS (arts in opleiding tot specialist) medische microbiologie, onder meer middels het kritisch (doen) volgen van de betreffende opleidingseisen.